Start
GRIP Magazine 2
Grip op medicijnresten in ons water
december 2015
Bekijk GRIP Magazine 1

Grip op medicijnresten in ons water

In het project ‘Grip op medicijnresten in ons water’ onderzochten het Waterschap Groot Salland en het Deventer Ziekenhuis of patiënten bereid zijn hun toiletgedrag aan te passen, zodat minder medicijnresten in het afvalwater terechtkomen. Ook is onderzocht of het effect hiervan te meten is in het afvalwater.

Resultaten in Deventer Ziekenhuis

In de eerste helft van 2015 is een grootschalig onderzoek uitgevoerd in het Deventer Ziekenhuis. Meer informatie over het onderzoek is te vinden in GRIP magazine 1. In de tweede helft van 2015 zijn de resultaten geanalyseerd en vastgelegd in een uitgebreide rapportage. De infographic hieronder vat de belangrijkste resultaten kort samen. In het filmpje hiernaast vertellen projectleider Janneke Diels en milieucoördinator Gea Wijn over de resultaten van de patiëntbenadering en hun ervaringen binnen het project.

Janneke Diels (Waterschap Groot Salland) en Gea Wijn (Deventer Ziekenhuis) over het onderzoek en de resultaten

Aantal respondenten & reacties

Aantal plaszakken gebruikt

Ervaring met plaszakken

Aantal patiënten eens met de stelling

En... daadwerkelijk minder contrastmiddel in het riool?

Uit theoretische berekeningen blijkt dat door het gebruik van de plaszak een kwart minder contrastmiddel bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Deventer terecht kwam tijdens de proefperiode. Er is gekeken of dit effect ook meetbaar was door middel van metingen in het afvalwater dat op deze RWZI binnenkomt. Door een combinatie van verstorende factoren als een variërende verblijftijd van het contrastmiddel in het riool, het ontbreken van specifieke patiëntgegevens en het beperkte aantal monsternames, is het niet gelukt de theoretische berekeningen te ondersteunen door effectmetingen.

Achter de schermen: de stille krachten van het project

Hoe gaat het nu verder?

Op 16 december 2015 organiseerden Waterschap Groot Salland en Deventer Ziekenhuis het symposium ‘Bronaanpak van medicijnresten in ons water’. Tijdens het symposium kwamen de resultaten van het onderzoek ‘Grip op medicijnresten in ons water’ aan bod. Betrokken organisaties en vakgenoten uit de zorgsector en waterwereld reageerden enthousiast op de resultaten en presentaties van andere initiatieven gericht op minder medicijnresten in het water.

Waterschap Groot Salland en Deventer Ziekenhuis zijn positief verrast over de grote bereidheid van CT-scan patiënten om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van medicijnresten in het water. Daarom willen beiden organisaties samen met andere betrokken partijen graag meewerken aan de opzet van een vervolg.

Contact

Naam
Email
Bericht
 

Waterschap Groot Salland

Dokter van Thienenweg 1
8025 AL Zwolle
088-2331200
info@wdodelta.nl
www.wdodelta.nl

Grip op medicijnresten in ons water is een project van Waterschap Groot Salland, in samenwerking met Deventer Ziekenhuis met een bijdrage van Wageningen Universiteit.

Het project is mede mogelijk gemaakt door: